OVER ONS

Rainbow is een HRM oplossing, welke initieel door i-Frontier op de markt werd gebracht (voorheen “iEmployee” en “iPay” genoemd). In 2019 zijn de rechten overgenomen door Blu Dots Technology.

Blu Dots Technology biedt verschillende producten aan, waaronder:

  • Rainbow Payroll (het salarissysteem iPay)
  • Rainbow HRM (het HRM systeem iEmployee)

Blu Dots Technology is een toonaangevend ICT bedrijf in Suriname met ongeveer 20 werknemers. Blu Dots Technology heeft besloten het systeem uit te breiden naar een ERP systeem en modules voor voorraadbeheer en financieel te koppelen. Ook is er besloten het systeem te rebranden onder de nieuwe naam Rainbow. Rainbow Payroll en Rainbow HRM zijn de marktleiders in Suriname op het gebied van salarisverwerking- en HR informatiesystemen. Rainbow is ook geschikt voor klanten op Curaçao en in Guyana.

Rainbow Payroll en Rainbow HRM
Rainbow Payroll en Rainbow HRM zijn onderdelen van RAINBOW ERP.

Onze Visie
Onze visie van een HRM oplossing is om zelfbewustzijn te creëren door middel van betrokkenheid en participatie. Zowel de werkgever als de werknemers zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, ook wel bekend als “Human Resources” (HR). Kortom, elke persoon die (in)direct betrokken is met de organisatie moet zich bewust zijn van zijn eigen verantwoordelijkheden.

Onze HRM oplossing:

  • Onze HRM oplossing brengt mensen samen en realiseert collectieve doelen.
  • De samenwerking, communicatie en informatiestroom binnen alle (bedrijfs)processen tussen elke werknemer en op elk niveau is voor onze HRM oplossing van groot belang.
  • Onze HRM oplossing bestaat uit verscheidene modules. Er is één database, die alle gerelateerde personeelsinformatie samenvoegt, maar die ook de personeelsinformatie kan opsplitsen op basis van de bedrijfsregeling, organisatiestructuur en/of taken en verantwoordelijkheden die door de werknemers worden gedragen.
  • Onze HRM oplossing werkt met het uitgangspunt dat elke persoon in een organisatie, een werknemer is. De nadruk wordt dus voornamelijk gelegd op de werknemer en daarom is Rainbow een self-service portaal die werknemers, leidinggevenden en HR professionals kan assisteren in het verzamelen van en toegang kan geven tot alle nodige informatie. Elke werknemer in de organisatiestructuur kan een gebruiker zijn en maakt deel uit van onze HRM oplossing. Verder heeft elke werknemer zijn eigen verantwoordelijkheden welke gereflecteerd kunnen worden in diverse (bedrijfs)processen gebaseerd op de rol en de taken van de werknemer.
  • Onze HRM oplossing is niet alleen een informatieregistratie, maar is ook gericht op Return on Investment (ROI) van elk menselijk kapitaal met betrekking tot de verantwoordelijkheden.
  • Onze applicatie die de HRM oplossing ondersteunt, is gebruikersvriendelijk en flexibel. Onze applicatie kan geA?mplementeerd worden in kleine tot grote organisaties die een HRM beleid willen uitstippelen. Het HRM beleid biedt oneindige bedrijfs-, groeps – en individuele prestaties en verdere groei van de organisatie. Het HRM beleid is daarom niet statisch, maar dynamisch en moet worden aangepast aan de ontwikkeling van de organisatie en het menselijk kapitaal. Met hulp van onze applicatie kunt u simpel en makkelijk de basis personeelsinformatie registreren, de personeelsprestaties monitoren, de vaardigheden, werknemers ontwikkelen en belonen.
  • De volledig geïntegreerde database biedt de noodzakelijke management- en operationele rapportages voor een overzicht van HR data in het verleden, het heden en toekomst. Alle informatie wordt historisch bewaard en nooit verwijderd. Adhoc rapportgegevens opvragen, is mogelijk met de gekozen technologie.

Powered by i-Frontier

i-Frontier